Showing posts with label thủ thuật facebook. Show all posts
Showing posts with label thủ thuật facebook. Show all posts

Friday, October 25, 2013

Chặn thư mời chơi game trên Facebook

Chặn thư mời chơi game trên Facebook

Written By ^_^ on Friday, October 25, 2013 | 2:19 PM

Thursday, October 24, 2013

Cách giữ quyền riêng tư khi Facebook sắp dỡ bỏ thiết lập chặn mọi người thấy bạn trên Facebook

Cách giữ quyền riêng tư khi Facebook sắp dỡ bỏ thiết lập chặn mọi người thấy bạn trên Facebook

Written By ^_^ on Thursday, October 24, 2013 | 1:23 PM

Tuesday, October 22, 2013

An toàn hơn với tìm kiếm trên Facebook

An toàn hơn với tìm kiếm trên Facebook

Written By ^_^ on Tuesday, October 22, 2013 | 12:56 PM

Tuesday, October 15, 2013

10 thủ thuật facebook hữu ích

10 thủ thuật facebook hữu ích

Written By ^_^ on Tuesday, October 15, 2013 | 2:24 AM

Thủ thuật đổi tên facebook khi bị giới hạn quá 5 lần.

Thủ thuật đổi tên facebook khi bị giới hạn quá 5 lần.

Thursday, October 10, 2013

Ngăn không cho bạn bè đăng bài lên tường nhà Facebook

Ngăn không cho bạn bè đăng bài lên tường nhà Facebook

Written By ^_^ on Thursday, October 10, 2013 | 12:38 AM

Wednesday, October 2, 2013

Vào facebook bằng addon của firefox

Vào facebook bằng addon của firefox

Written By ^_^ on Wednesday, October 2, 2013 | 11:24 PM

Xem tường Facebook của mình từ một góc nhìn khác

Xem tường Facebook của mình từ một góc nhìn khác

Thursday, September 19, 2013

Hạn chế người xem nội dung chia sẻ

Hạn chế người xem nội dung chia sẻ

Written By ^_^ on Thursday, September 19, 2013 | 10:02 PM